Медицински център - Уни Хоспитал ЕООД

Изпращане на готовите изследвания и консултации

Използвайте формата по-долу за да изпратите ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ изследвания и консултации, не по-късно от 1 седмица от датата на Вашата операция.

През следващите дни с Вас ще се свърже анестезиолог за да проведе предварителна анестезиологична КОНСУЛТАЦИЯ. В случай на нужда, той може да изиска допълнителни изследвания и/или консултации.

ВАЖНО!
Спазвайте предоперативните препоръки и препоръките на анестезиолога, така както са Ви предадени! В деня на постъпване носете със себе си документ за самоличност, всички направени изследвания и консултации.