Запознайте се с д-р Войнов

Д-р Първан Войнов (пластичен хирург)
Д-р Първан Войнов
(пластичен хирург)

Д-р Първан Войнов (Dr Parvan Voynov) е пластичен хирург в МБАЛ УниХоспитал, Панагюрище. Възпитаник на Медицински университет - Пловдив, той завършва медицина през 2008г., а през 2015г. придобива специалност по "Пластично-възстановителна и естетична хирургия". Притежава професионална квалификация по здравен мениджмънт от 2018г. По време на специализацията си д-р Войнов участва активно в реализирането на проект за създаване на регистър и база данни на пациентите с вродени лицеви аномалии в България. Той е пълноправен член на БАПРЕХ - Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия.

Професионалната квалификация на д-р Войнов се допълва от обучение и диплома по микрохирургия Diplôme d'Université (DU Microchirurgie) от Faculté de Médecine - Pôle Recherche, Université de Lille Франция, както и от клиничен курс за работа с Er:YAG и CO2 лезери в Лазерния Център на МУ - Пловдив. Участва активно в редица национални и международни конгреси и уъркшопове по пластично-възстановителна и естетична хирургия, като през 2018 г. той е единственият българин, делегат на 12th Annual Quality Medical Publishing (QMP) Reconstructive Surgery Symposium, Чикаго, САЩ. В областта на естетичната хирургия д-р Войнов има специален интерес към лицевата естетика, а в областта на реконструктивната хирургия - към свободния тъканен трансфер и микрохирургията.

Вълнуваща среща с Peter Neligan по време на 12th Annual QMP Reconstructive Surgery Symposium (17-19 September 2018), Chicago, Illinois, USA
Диплома по микрохирургия (Лил, Франция)

„To be alive at all is to have scars.“

—  John Steinbeck

Source: The Winter of Our Discontent (1961), Part One, Chapter VI

Извън активната си работа като клиницист д-р Войнов развива и научноизследователска дейност. Той е водещ изследовател в иновативен проект в областта на регенеративната медицина и тъканното инженерство, финансиран от Медицински Университет - Пловдив. Д-р Войнов е автор и съавтор на редица публикации в международни научни списания в т.ч. и с импакт фактор (Google Scholar 31.08.2023: позовавания 35; h-индекс 3; i10-индекс 2).

В свободното си време, д-р Войнов обича да пътува и да чете. Черпи вдъхновение от далекоизточната естетика и култура, като любима негова дестинация е Япония, която посещава често. Обича да чете Стайнбек, чиято мисъл "Да живееш значи да имаш следи от рани“ е възприел като житейска философия.

През октомври 2022г. читателите на в. "24 часа" номинират д-р Войнов с приза "Лекар, на когото българите вярват"

Планирайте КОНСУЛТАЦИЯ

Подгответе отговорите на следните въпроси