BIA-SCC – Плоскоклетъчен карцином, свързан с гръдните импланти Какво трябва да знаят пациентите

ВНИМАНИЕ, дълъг текст!
Последна редакция на 20.11.2022

Планирайте КОНСУЛТАЦИЯ

Подгответе отговорите на следните въпроси

През септември 2022г. FDA излезе с предупреждение за случаи на плоскоклетъчен карцином (SCC) в капсулата около гръдните импланти. BIA-SCC (Breast Implant-Associated Squamous Cell Carcinoma) означава плоскоклетъчен карцином, свързан с гръдния имплант. Това е много рядък и потенциално агресивен тумор, който се асоциира с гръдните импланти. Този тумор не произхожда от жлезната тъкан на гърдата, а се развива в капсулата около импланта.

Много жени вече са чували за BIA-ALCL и знаят, че се свързва с поставянето на текстурирани импланти и експандери. BIA-SCC е различно заболяване. Важно е да знаете, че това заболяване не може да се свърже единствено и само с текстурираните импланти и експандери.

Какво е BIA-SCC?

BIA-SCC не е рак на самата жлезна тъкан на гръдата. Хистологично, този тумор представлява сквамозни клетки, покриващи капсулата на импланта. Въпреки че е много рядък тумор, BIA-SCC може да метастазира (да се разпространи), както в близки съседни тъкани, така също в лимфните възли, далечни тъкани и органи на тялото (напр. бял дроб, черен дроб и т.н.). Терминът "сквамозноклетъчен карцином" или "плоскоклетъчен карцином" свързан с гръдните импланти внася известно объркване, тъй като се знае, че това е вид рак на кожата.

Какви са рисковете?

Към настоящия момент ASPS (American Society of Plastic Surgeons) няма достатъчно данни за случаи на BIA-SCC, върху които да се създаде обосновано предположение за конкретни рискови фактори. Описаните в научнaта литература 16 случая на BIA-SCC, са при пациенти с различни видове импланти (изпълнение със силикон и такива с физиологичен серум, такива с гладки и такива с текстурирани повърхности на обвивката), при жени с импланти по реконструктивни и естетични причини.


Публикации в научни списания:
DOI:10.1093/asj/sjy092; DOI:10.1016/j.bjps.2019.11.064); DOI:10.1097/SAP.0000000000002524; DOI:10.1016/j.humpath.2017.07.011; DOI:10.1002/1097-0142(19940301)73:5%3C1449::AID-CNCR2820730520%3E3.0.CO;2-J; DOI:10.21203/rs.3.rs-141167/v1; DOI:10.1097/00000637-199211000-00009; DOI:10.1097/01.PAT.0000461520.64127.87; DOI:10.1177/1066896908329587; DOI:10.1097/PRS.0000000000009506; DOI:10.1177/10668969221086940; DOI:10.7759/cureus.3405: DOI:10.1097/gox.0000000000000567


Случаите на BIA-SCC се появяват по-късно в сравнение с BIA-ALCL. Средното време от имплантацията до диагностицирането е около 22 години за BIA-SCC. Докато за BIA-ALCL, средното време от имплантацията до диагностицирането е около 11 години.

Какви са симптомите?

Симптомите при на BIA-SCC са подобни на тези при BIA-ALCL и включват:

 • необяснимо уголемяване на гърдите;
 • болка;
 • асиметрия;
 • бучка в гърдата или подмишницата;
 • кожен обрив по гърдите;
 • втвърдяване на гърдат;
 • голямо количество течност около импланта.

Какво следва ако откриете тези симптоми?

При развитие на описаните симптоми, които биха могли да сигнализират или за BIA-SCC, или за BIA-ALCL, трябва да потърсите помощ от вашия лекар, за да ви бъдат направени необходимите преглед и изследвания. При всяко съмнение, след образното изследване следва да се направи иглена биопсия (Core Needle Biopsy - CNB).

 • Запишете си час за преглед. Ноебходимо е да носите със себе си ново мамографско изследване (ехомамография), документи от операцията (епикриза) и паспорта на имплантите.
 • Ако има обективни съмнения за BIA-SCC и BIA-ALCL може да ви бъде препоръчан ядрено-магнитен резонанс, за по-точна оценка на тъканите около импланта (неговата капсула) и лимфните възли.
 • Ако се открие туморна маса или увеличено количество на течността около импланта, ще е необходима иглена биопсия (CNB) с дренаж на течността за изследване за BIA-SCC. Течността може да бъде тествана за BIA-SCC и BIA-ALCL едновременно. Специално за BIA-SCC течността и биопсичния материал трябва да бъдат тествана за CK5/6 (Cytokeratin 5/6) и p63 (Tumor Protein 63 (p63), a transcription factor of the p53 gene family) за доказване на туморни клетки и кератин.

Ако имате поставена диаднозадиагноза BIA-SCC

Няма официални насоки за лечение на BIA-SCC. За изработването им все още се събират медицински данни. До тогава се препоръчва се да се спазват насоките за диагностика и лечение на BIA-ALCL на NCCN (National Comprehensive Cancer Network, DOI:10.1093/asj/sjy331).

Как се лекува BIA-SCC

 1. След диагнозата BIA-SCC, лекуващият лекар ще насочи пациентката за PET/CT сканиране, с което се търсят близки или далечни метастази в лимфните възли и други тъкани и органи на тялото. Разпространението на заболяването има пряка връзка с методите за неговото лечение и прогнозата за крайният изход.
 2. Новодиагностицираните пациенти ще бъдат насочени към онколог за оценка на BIA-SCC, стадиране на заболяването и планиране на лечението.
 3. При случаи с локализирано заболяване от BIA-SCC, се извършва премахване на импланта и капсулата около него (капсулектомия).
 4. При съмнения за засягане на лимфните възли се извършва сентинелна биопсия на лимфен възел или аксиларна лимфна дисекция. В допълнение, може да бъде извършвна костномозъчна биопсия.
 5. При пациенти с напреднало заболяване с метастази в отдалечени тъкани и органи на на тялото, налага допълнително лечение включващо химио- и лъчетерапия.

Какво следва след приключване на лечението?

След отстраняването на тумора пациентите обикновено се диспансеризират и проследяват в продължение на години.