BII – Болест на гръдния имплант Какво трябва да знаят пациентите

ВНИМАНИЕ, дълъг текст!
Последна редакция на 20.11.2022

Планирайте КОНСУЛТАЦИЯ

Подгответе отговорите на следните въпроси

BII (Breast Implant Illness) е името на широка група от симптоми, които изследователи, лекари и пациенти приписват на гръдните импланти. Тези симптоми могат да се появят веднага след поставяне на импланти или години по-късно.

Симптомите могат да включват от болка или слабост в ставите и мускулите, проблеми с паметта и концентрацията, хронична болка, депресия, умора, грипоподобни симптоми, мигрена до обриви и кожни проблеми.

Все още няма категорични данни въз основа на които BII да бъде класифицирано като отделно заболяване. Липсва болестен субстрат, който да буде изследван, диагностициран и лекуван. Симптомите са неспецифични и могат да бъдат причислени към симптомкомплекса на други общи, остри и хронични заболявания. Липсва причинно-следствена връзка между BII и гръдните импланти. Ако откриете някои от описаните по-горе симптоми и смятате, че те имат нещо общо с имплантираните гръдни импланти, потърсете вашия лекар за допълнителна консултация.

Въпреки че жените, които развиват тези симптоми, не могат да бъдат сигурни, че техните симптоми са причинени от гръдни импланти, няколко проучвания показват, част от тях намират частично подобрение в симптоматиката след отстраняване на имплантите и капсулите около тях.

Какво може да направи вашият лекар ако имате съмнения за BII?

Липсват каквито и да са диагностични тестове за т.нар "болест на гръдния имплант" или BII. Вашият лекар ще се опита да изключи възпалителни или автоимунни заболявания, които може да са причина за симптомите. Той може да ви назначи кръвни и образни изследвания . Възможно е да ви препоръча консултации с други специалисти, за да отхвърли други болести и състояния, преди да се предприеме отстраняване на имплантите.

Какво прави научната общност за по-доброто разбиране на BII?

Събират се медико-статистически данни за изготвянето на пълен списък от симптоми, които най-често се свързват с BII, както и консенсусно становище за диагностика и лечение. Необходим е задълбочен анализ преди да се препоръчат каквито и да са грижи и терапия при тези пациенти, които да са основани на медицина на доказателствата, както и да се информират пациентите за потенциалните рискове.