Естетична Хирургия на Гърди

Най-желана естетична операция

Естетичната хирургия на бюста е сред най-желаната и най-често извършваната оперативна процедура по света.

Планирайте КОНСУЛТАЦИЯ

Подгответе отговорите на следните въпроси

Гръдни импланти

Breast Implants

Уголемяване на Гърди с Импланти
Breast Implant Augmentation

Уголемяване и Повдигане на Гърди с Импланти
Breast Implant Augmentation Mastopexy

Смяна на Гърдни Импланти
Breast Implant Replacement

Премахване на Гърдни Импланти
Breast Implant Removal

Повдигане, намаляване и други операции на гърди

Mastopexy & Breast Reduction

Повдигане на Гъди
Breast Lift / Mastopexy

Повдигане и Редукция на Гърди
Breast Reduction and Lift

Намаляване и Корекция на Ареолите
Areola Reduction

Липофилинг на Гърди
Breast Fat Grafting