Оперативни процедури

Планирайте КОНСУЛТАЦИЯ

Подгответе отговорите на следните въпроси

Промяната започва оттук

 • Лифтинг на лицето (Facelift Surgery / Rhytidectomy)
 • Лифтинг на шията (Neck Lift / Lower Rhytidectomy)
 • Лифтинг на Веждите (Brow Lift)
 • Лифтинг на челото (Forehead Lift)
 • Лифтинг на горна устна (Lip Lift)
 • Лицеви импланти (Facial Implants / Facial Balancing and Enhancing)
 • Редукция на мастното тяло на бузите (Buccal Fat Removal)
 • Корекция на брадичката (Genioplasty / Mentoplasty)
 • Корекция на ушната мида (Ear Surgery / Otoplasty)
 • Корекция на клепачи (Eyelid Surgery / Blepharoplasty)
 • Корекция на носа (Nose Surgery / Rhinoplasty)
 • Липофилинг на лице (Face Lipofilling / Face Fat Transfer)

Най-желана естетична операция

 • Уголемяване на бюста (Breast Augmentation / Augmentation Mammaplasty)
 • Премахване на гръдни импланти (Breast Implant Removal / Explant Surgery)
 • Смяна и ревизия на импланти (Breast Implant Revision / Implant Replacement)
 • Повдигане на бюста (Breast Lift / Mastopexy)
 • Намаляване на бюста (Breast Reduction / Reduction Mammaplasty)
 • Реконструкция на бюста (Breast Reconstruction)

Контурна пластика на тялото и крайниците

 • Лифтинг на мишниците (Arm Lift / Brachioplasty)
 • Контурна пластика на тялото след масивно отслабване (Body Contouring / Skin Removal After Major Weight Loss)
 • Боди Лифт (Body Lift / Improving Shape and Tone)
 • Повдигане и уголемяване на седалишето (Buttock Enhancement / Gluteal Augmentation and Lift)
 • Възстановяване на тялото след раждане (Mommy Makeover / Get Your Pre-Baby Body)
 • Лифтинг на бедра (Thigh Lift / Reshaping The Thighs)
 • Абдоминопластика (Tummy Tuck / Abdominoplasty)
 • Липосукция (Liposuction / Lipoplasty)
 • Липофилинг (Lipofilling / Fat Transfer)

ГЕНИТАЛИИ (Aesthetic Genital Plastic Surgery)

 • Корекция на малки срамни устни и клитор (Labiaplasty & clitoral hood reduction)
 • Повдигане на монса (Мons Lift)
 • Липофилинг на големи срамни устни (Labia Majora Lipofilling)
 • Липофилинг на влагалище (Vaginal Lipofilling)

По-близо до съвършенството

 • Лифтинг на лицето (Facelift Surgery / Rhytidectomy)
 • Лифтинг на шията (Neck Lift / Lower Rhytidectomy)
 • Лицеви импланти (Facial Implants / Facial Balancing and Enhancing)
 • Редукция на мастното тяло на бузите (Buccal Fat Removal)
 • Корекция на брадичката (Genioplasty / Mentoplasty)
 • Корекция на ушната мида (Ear Surgery / Otoplasty)
 • Корекция на клепачи (Eyelid Surgery / Blepharoplasty)
 • Корекция на носа (Nose Surgery / Rhinoplasty)
 • Липофилинг на лице (Face Lipofilling / Face Fat Transfer)
 • Корекция на гинекомастия (Gynecomastia surgery)
 • Контурна пластика на тялото след масивно отслабване (Body Contouring / Skin Removal After Major Weight Loss)
 • Боди Лифт (Body Lift / Improving Shape and Tone)
 • Абдоминопластика (Tummy Tuck / Abdominoplasty)
 • Липосукция (Liposuction / Lipoplasty)
 • Липофилинг (Lipofilling / Fat Transfer)
 • Обрязване (Foreskin Removal / Circumcision)

"Единствената пречка за нашето сбъдване утре ще бъдат нашите съмнения днес"
- Франклин Д. Рузвелт